POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie https://www.lineaart.pl/ (dalej Serwis).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest LINEA ART Monika Ostrowska z siedzibą w Garwolinie, adres: ul. Mazowiecka 9, 08-400 Garwolin, reprezentowana przez Monikę Ostrowską, zwaną dalej Administratorem.
 3. Administrator przetwarzana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO/GDPR).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  • b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Gromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
Studio Łazienek LINEA ART odmienimy Twoją łazienkę

II. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, CELE, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym zakresie i jasno sprecyzowanych celach, w tym:
  • a) udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości elektronicznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zasada, która mówi, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w takiej sytuacji dane przechowywane są przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (czas trwania korespondencji), a po jego realizacji dane te mogą zasilić bazę klientów Administratora (w przypadku nawiązania współpracy z Administratorem) lub zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy liczone od momentu daty nadania ostatniej wiadomości;
  • b) przesyłania informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem wiadomości elektronicznych – podstawa prawną przetwarzania danych jest Państwa świadoma i dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w takiej sytuacji dane przechowywane są przez Administratora do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody;
  • c) poprawy funkcjonalności Serwisu i dostosowywania ich do Państwa indywidualnych oczekiwań i preferencji oraz personalizowania wyświetlanych reklam – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa świadoma i dobrowolna zgoda wyrażona w zakresie gromadzenia plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w takiej sytuacji dane przechowywane są przez Administratora na zasadach opisanych w rozdziale V niniejszego dokumentu (Pliki cookie).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, w tym: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię i nazwisko, dane zapisane w plikach cookie oraz inne dane podane przez Państwa świadomie w kierowanej do Administratora wiadomości.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów.

III. ODBIORCY DANYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podwykonawcom współpracującym z Administratorem, w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do obsługi Serwisu, jak również w określonych przypadkach podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, księgowe, windykacyjne, prawne i reklamowe.
 2. Państwa dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie mogą być przekazywane do zewnętrznych operatorów, w takiej sytuacji Administrator zaleca zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronach tych operatorów.
 3. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

IV. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • a) prawo dostępu do własnych danych; tj. prawo do uzyskania informacji jakie kategorie Państwa danych osobowych posiada Administrator,
  • b) prawo do sprostowania danych tj. do ich poprawy lub aktualizacji,
  • c) prawo do usunięcia danych w sytuacji, kiedy nie są one niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • e) prawo do przenoszenia danych tj. prawo do uzyskania kopii danych osobowych i przekazania ich do innego administratora na Państwa wyraźną prośbę,
  • f) prawo do wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym wycofaniem.
 2. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i tym samym Państwa prawa lub wolności, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI COOKIE

 1. Serwis korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików cookie, czyli danych informatycznych przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników wykorzystywanych do korzystania z Serwisu.
 2. Gromadzone pliki cookie pozwalają w szczególności rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlać stronę internetową Serwisu dostosowaną do Państwa indywidulanych preferencji. Pliki te pozwalają także na tworzenie przez Administratora anonimowych statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz personalizowanie reklam do Państwa potrzeb.
 3. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookie:
  • Niezbędne – konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, czas przechowywania: 1 rok.
  • Statystyczne – pozwalają Administratorowi badać ruch na stronie internetowej Serwisu oraz zapewnić bezpieczeństwo korzystania z niej, czas przechowywania: na stałe.
  • Marketingowe – pozwalają Administratorowi personalizować wyświetlane reklamy, czas przechowywania: 1 rok.
 4. Serwis wykorzystuje także tzw. pliki cookie zewnętrzne, tj. pliki innych operatorów, w tym współpracującym z Administratorem reklamodawcom i innym partnerom.
 5. Informacje zapisywane w plikach cookie mogą być przekazywane poprzez transmisję do operatora serwisu Facebook, dzięki czemu Administrator optymalizuje reklamy własnych produktów i czyni je bardziej widoczne na portalu Facebook.
 6. Standardowo powszechnie wykorzystywane przeglądarki internetowe domyślnie akceptują zapisywanie wszystkich plików cookie, jednak ich operatorzy zapewniają możliwość zarządzania ustawieniami związanymi z gromadzeniem plików cookie, w tym umożliwiają częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików cookie.
 7. Administrator informuje, że całkowite wyłączenie zapisywania plików cookie może niekorzystnie wpłynąć na wybrane funkcje Serwisu.
 8. Szczegółowe informacje o zarządzania ustawieniami plików w powszechnie wykorzystywanych przeglądarkach internetowych dostępne są pod poniższymi adresami:

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia jednak, że Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki nie zostaną w żaden sposób ograniczone bez Państwa zgody.

 2. Dane kontaktowe do Administratora: LINEA ART Monika Ostrowska z siedzibą w Garwolinie, adres: ul. Mazowiecka 9, 08-400 Garwolin.

 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
  na adres e-mail: studiolazienek@lineaart.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 2.

 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych / IOD na adres: studiolazienek@lineaart.pl